انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

جدیدترین کارگاه‎ها

  • کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم آبان 94
    کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم آبان 94 Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 6 و جمعه 8 مرداد در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار خواهد شد…
    • تاریخ برگزاری 14 و 16 مرداد 1394
  • کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم مرداد 94
    کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم مرداد 94 Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 14 و جمعه 16 مرداد در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار شد تلفن…
    • تاریخ برگزاری 14 و 16 مرداد 1394

چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران در تاریخ 31 اردیبهشت 1389 در محل انجمن و با حضور استاد جناب آقای دکتر سید علی احمدی ابهری، جناب آقای دکتر هادی منافی، جناب آقای دکتر رضا جمالیان و سایر پیشکسوتان هیپنوتیزم بالینی کشور در محل انجمن برگزار شد. در این انتخابات که با استقبال کم نظیر اعضای انجمن و در حضور نماینده محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای موقری انجام شد، این افراد به ترتیب حائز اکثریت آرا شدند.

اعضای اصلی هیئت مدیره: 

1. آقای دکتر عنایت الّه شهیدی                                                      

2. آقای دکتر علی شریفی                                              

3. آقای دکتر امیرهوشنگ باقری

4. آقای دکتر مهدی فتحی

5. آقای دکتر سید مرتضی ایرانمنش

بازرس اصلی:

آقای دکتر کامبیز عبقری 

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره: 

1. خانم دکتر مهوش آگاه 

2. آقای دکتر هادی منافی 

بازرس علی البدل:

آقای دکتر حمیدرضا محمدطاهری